უსაფრთხოების სისტემები

ჩვენს შესახებ

                კომპანია შპს „ვივოტეკ“-მა, დაიწყო საქმიანობა 2017 წელს, წლების განმავლობაში კომპანიამ ბევრი წარმატებული პროექტი შეასრულა. ჩვენი ძირითადი საქმიანობა არის: უსაფრთხოების სისტემების პროექტირება და ინსტალაცია, ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების ინსტალაცია, სახანძრო საავარიო სიგნალიზაციების მონტაჟი, ევაკუაციის გეგმის პროექტირება, ქსელის მოწყობა, დაშვების სისტემების ინსტალაცია. ჩვენ დავიწყეთ სვლა ახალი მიმართულებით, ჩვენი მიზანია მოსახლეობის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოში ცხოვრება, ამ ყველაფერს კი ჩვენი კვალიფიციური ინჟინრები და მართვის ჯგუფები გააკონტროლებენ და შეასრულებენ ნებისმიერი სირთულის და სიდიდის სამუშაოებს.

            ჩვენ ვართ თქვენი მეგობარი კომპანია უსაფრთხოების სისტემების სფეროში!