„სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ შემუშავებულია საქართველოს კანონის №370 (დანართი N1) „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ და სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში მოქმედი სხვა ნორმატიული აქტების შესახებ. სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მიზანია – შენობის ადმინისტრაციის ან სახანძრო ბრიგადის ინფორმირება პოტენციური ან რეალური ხანძრის საფრთხის შესახებ. ჩვენი კომპანია ახორციელებს სახანძრო სიგნალიზაციის დაგეგმვას , პროექტირებასა და მონტაჟს.
https://norgerx.com/brand-cialis-norge.html

სახანძრო სიგნალიზაცია არსებობს ორი სახის: სამისამართო და უმისამართო. ჩვენ დაგეხმარებით სწორად შერჩევაში და მიგიგთითებს სწორ მიმართულებას სახანძრო უსაფრთხოების სისტემებში.